ME-CFS bedöms som sjukdom av KAMMARRÄTTEN – Försäkringskassan FÖRLORAR!

”Enligt den försäkringsmedicinska rådgivarens utredning så innebar kvinnans sjukdom endast ”smärre aktivitetsbegränsningar”. Enligt flera undersökande läkare saknar hon dock helt arbetsförmåga till följd av sitt kroniska trötthetssyndrom. Kammarrätten går nu på kvinnans linje och ger henne rätt till sjukpenning.”  skriver Dagens juridik Försäkringskassan hade som de som oftast gör avslagit kvinnans alla läkares expert-utlåtanden, sex  st…